top of page
  • Forfatterens bildeMari

Prosessutvikling

Opplever du at noen av prosessene på din arbeidsplass gjør arbeidet mer tungvint enn det burde være? Vi hjelper våre kunder å utvikle sine prosesser slik at de får en bedre flyt i hverdagen. Ofte er det ikke store endringene som skal til for å få stort utbytte av en slik prosessutvikling. Noen ganger trenger man bare hjelp til å se hvor skoen trykker, og få nye ideer til hvordan løse utfordringene. Vi hjelper med å videreutvikle allerede eksisterende prosesser, men er der også for deg som starter med blanke ark.


Prosesser og prosessflyt er en viktig del av arbeidsplassens infrastruktur. Disse forteller blant annet hvordan jobbene skal utføres, overleveres og arkiveres. Det er også en måte å minimere risiko og å øke kvalitet på. Ofte har bedrifter gode prosesser og prosedyrer til grunne, men bedrifter som vokser kan oppleve at samme prosess ikke lengre fungerer som tiltenkt i det nye miljøet. Prosesser kan også måtte endres dersom man har vært igjennom et digitaliseringsprosjekt, eller de kan rett og slett ha blitt utdaterte. Uansett grunn er det viktig å ta en vurdering av dagens prosesser for å se om noe kan endres for at hverdagen skal flyte enklere for de forskjellige avdelingene og personene.


En prosess som ikke lengre sørger for effektivitet og struktur vil i stedet kunne skape både frustrasjon, kaos og flaskehalser. Du har sikkert på et tidspunkt vært i en slik situasjon selv – frustrerende, ikke sant? Dersom det blir mange av disse prosessene som ikke lengre er skodd for bedriften vil det gå utover effektiviteten, strukturen og ikke minst de ansatte. Bedriftens potensiale vil ikke lengre være fullt utnyttet, og man kan også ende opp med skjev fordeling av ressurser.


Ctrl Alt Complete har tidligere gjort prosessutvikling som en del av jobben vi har gjort med våre kunder innen dokumentkontroll og digitalisering. Den siste tiden har vi hatt en økende forespørsel fra våre kunder om å tilby dette som en egen tjeneste. Det er derfor med stor glede at vi nå tilbyr nettopp dette til våre kunder – Prosessutvikling!


I samarbeid med deg og ditt team vil Ctrl Alt Complete hjelpe din arbeidsplass å øke effektiviteten gjennom forbedrede prosesser og prosedyrer, slik at din hverdag kan flyte best mulig.


Vi hjelper der det trengs. Om det er behov for en gjennomgang av bedriftens prosesser på generelt nivå, avdelingsvis eller kanskje man bare trenger å få konkretisert de prosessene man allerede har i form av flytskjemaer eller prosedyrer – vi kan hjelpe deg!


Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale for å finne ut hvordan vi best mulig kan samarbeide for å oppnå økt effektivitet, fjerne flaskehalser og redusere frustrasjon.

66 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page