top of page

PROSESSUTVIKLING

I samarbeid med deg og ditt team vil Ctrl Alt Complete hjelpe din arbeidsplass å øke effektiviteten gjennom forbedrede prosesser og prosedyrer, slik at din hverdag kan flyte best mulig.
Postits_Increase Productivity.jpg
Postits_Improve Quality.jpg
Postits_Gain Control.jpg

Opplever du at noen av prosessene på din arbeidsplass gjør arbeidet mer tungvint enn det burde være?

Vi hjelper våre kunder å utvikle sine prosesser slik at de får en bedre flyt i hverdagen. Ofte er det ikke store endringene som skal til for å få stort utbytte av en slik prosessutvikling. Noen ganger trenger man bare hjelp til å se hvor skoen trykker, og få nye ideer til hvordan løse utfordringene. Vi hjelper med å videreutvikle allerede eksisterende prosesser, men er der også for deg som starter med blanke ark.

 

Vi hjelper der det trengs. Om det er behov for en gjennomgang av bedriftens prosesser på generelt nivå, avdelingsvis eller kanskje man bare trenger å få konkretisert de prosessene man allerede har i form av flytskjemaer eller prosedyrer – vi kan hjelpe deg!

 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale for å finne mer konkret ut hvordan vi best mulig kan samarbeide for å oppnå økt effektivitet, fjerne flaskehalser og redusere frustrasjon.

 

bottom of page